Waarnemingen aan de grond

Het gaat goed met de lepelaars in West Nederland.

Ze brengen op steeds meer plaatsen succesvol jongen groot.

Voor hun jongen ondernemen ze soms voedselvluchten van tientallen kilometers.

Om te achterhalen waar de belangrijke voedselgebieden liggen vragen we iedereen om waarnemingen van foeragerende, pleisterende en vliegende lepelaars in te vullen.