Lepelaars in kaart

Waar zoeken lepelaars hun voedsel?

Het gaat goed met de lepelaars in West Nederland.

Ze brengen op steeds meer plaatsen succesvol jongen groot.

Voor hun jongen ondernemen ze soms voedselvluchten van tientallen kilometers.

Om te achterhalen waar de belangrijkste voedselgebieden liggen vragen we om zo veel mogelijk waarnemingen van foeragerende en pleisterende lepelaars.

Waarnemingen van vliegende exemplaren zijn ook interessant, mits de je de richting aan geeft.